Headerbild

Klubbens historia

Hur det hela började

Den 12 april 1932 samlades några intresserade personer för att diskutera bildandet av en förening, vars syfte skulle vara att främja skidsporten.  I första hand skulle man bygga en hoppbacke.  Trafikchefen C.G Högman öppnade det konstituerande mötet. Den 21 april samma år bildades vid ett nytt möte Eds Skidklubb. Den första styrelsen bestod av Kurt Armander, ordförande, J.W. Kluver v.ordförande, H.W. Elert kassör, Mauritz Thyr material förvaltare, Borge Larsson sekreterare samt Gösta Hollsten och Axel Olsson . 83 medlemmar gick med i klubben vid starten. Den 30 september samma år bildades en byggnadsförening för byggandet av skidbacken. Det var dock många turer innan bygget kom igång. Kommunfullmäktige avslog först en begäran om ett anslag på 2 500 kronor. Arbetslösheten gjorde sedan att bygget kom igång som stats-kommunalt reservarbete och kommunens kostnad blev 7 500 kronor. Backen kostade 31 762 kronor att bygga och förutom kommunens bidrag erhölls 8 500 kronor i statsbidrag, 6 000 kronor från tipsmedel, 2 000 kronor från Dalslands Järnväg och 5 000 kronor som lån från landstinget.

Invigningen av hoppbacken skedde den 28 februari 1937 och på plats var landshövding Axel von Sneidern. Inträdesavgiften var 1 krona för vuxen och 50 öre för skolungdom. Biljettintäkterna gav 2 971 kronor varför man beräknar att mer än 3 000 personer såg tävlingen. Tusse Gustavsson från Arvika vann det hela med ett längsta hopp på 37 meter.

 

Texten sammanställdes av Stig Gustafsson inför Eds Skidklubbs 70-års firande 2002.