Headerbild

Styrelsen

Ordförande - Annika Lännhult

Vice ordförande - Gunilla Ottersten

Kassör - Gunilla Ottersten

Ledamot - Jim Mattsson

Ledamot - Josefin Augustsson

Ledamot - David Henriksson

Ledamot - Lizbeth Galle

Ledamot - Tomas Svensson

--

Suppleant - Mikael Bäckström

Suppleant - Anna Nordsäter

Suppleant - Jan Johansson