Headerbild

Tavlan

Motionsgården Tavlan är Eds Skidklubbs föreningsanläggning. Lokalerna ägs av Eds SK och all skötsel sker i klubbens regi. Anläggningen omfattar omklädningsrum med duschar, bastu, klubblokal, vallabod och styrketräningslokal.

Från anläggningen utgår ett spårsystem som omfattar olika korta och långa motionsspår, varav ett elljusspår. Spåren underhålls av Dals-Eds kommun. Skidspåren iordningsställs av klubbens medlemmar. Spårkartor och skyltning ansvarar klubben för.

Snöröjning ombesörjs av Dals-Eds kommun vid behov.

Omklädningsrum, duschar och bastu är vanligtvis öppna för allmänheten och sköts ideellt av klubbens medlemmar. För närvarande är dessa tyvärr stängda pga vattenskada.