Headerbild

Tavlan

Motionsgården Tavlan är Eds Skidklubbs föreningsanläggning. Lokalerna ägs av Eds SK och all skötsel sker i klubbens regi. 

Från anläggningen utgår ett spårsystem som omfattar olika korta och långa motionsspår, varav ett elljusspår. Vid snötillgång iordningsställs skidspår av klubbens medlemmar.

Snöröjning på parkering/uppfart ombesörjs av Dals-Eds kommun vid behov.