Headerbild

Kategorier

Styrelsen sammanträder och informerar

2015-01-13 i Allmänt

Styrelsens nästa möte är den 19 oktober 2015 kl 19.00 Tavlan.

Vid styrelsemöte (140107) diskuterads städning, jourlistor, frågor inför årsmötet, verksamhetsberättelsen 2014, budget 2015.

 

Styrelsemötet 150318 tog upp frågor som spårkartor, kansliet, aktivitetsstöden ht-14 mm.

 

Vid styrelsemötet i februari informerade Henrik Nyström från Rädda Barnen och projektet - High Five. Under hösten kommer Eds Sk attköra studiecirklar i ämnet.

För mera information se: High Five

 

150413 Hade styrelsen besök av kommunens tekniske chef Roland Kindslett för information om det nya bostadsområdet och hur det kan påverka skidspåren.

 

150811 diskuterades följande frågor: Ny spårkarta runt Tavlan. Klubbens första nyhetsbrev kommer att ges ut i slutet av augusti/början av september. Städddag utomhus Tavlan beslutades till den 9 september kl 18.00.

 

150915 hade styrelsen följande frågor på bort: Spår och leder-spårkarta är på gång. Klubbens synlighet. Marknadsparkeringen. Hur kan Eds SK aktivera våra asylsökande? Nästa styrelsemöte beslutades till den 19/10 och då kommer kommunledningen att bjudas in för diskussion av gemensamma frågor.