Headerbild

Avverkning vid Bräcktjärn

2018-05-15 i Allmänt

Information från markägaren - Svenska Kyrkan - om avverkning under veckorna 20 och 21 om allt går enligt planerad.

Markägaren kommer att avverka ett mindre område öster om Bräcketjärn som är angripet av barkborre. Under arbetet behöver de korsa ett av spåren för att köra ut virket, körplåtar kommer att läggas ut för att minimera körskador och om det uppstår några skador kommer de att åtgärda dem så snart avverkningen är klar.

Vänligen respektera eventuella avspärringar och beakta fordon/maskiner som kommer att befinna sig i området runt spåren.