Headerbild

Kategorier

Energi- och miljöåtgärder TAVLAN - klart

2019-08-15 i Allmänt

Prenumerera via:

RSS

Nya element har satts upp i alla lokaler i huvudbyggnaden. Jordvärme har grävts och installeras. Den nya ventilationen är inkopplad och just nu sker en kalibrering.

Från vecka 33/34 2019 har åtgärderna för att förnya ventilation- och värmeanläggningarna på Tavlan pågått. Periodvis kommer arbetena att vara direkt kännbara för alla som nyttjar Tavlan.

I samband med att Eds SK arbetar med energieffektiviseringar kommer nytt värmesystem att installeras på Tavlan. Arbetet har redan börjats och arbetet med att sätta upp nya element är nästan klart i omklädningsrummen under vecka 35.

Bastun kommer att vara igång som vanligt under denna veckan (35) och troligtvis även vecka 36. 

Under perioder kommer varmvatten att saknas i samband med installation av ny panna, vilket troligtvis innebär att bastun kommer att behöva vara stängt under vecka 37.

Vi ber så mycket om överseende under tiden arbetet pågår.

--------------------------------------------------------------------

Tavlan har ett föråldrat ventilations- och uppvärmningssystem och det är i akut behov av upprustning. Enligt energikartläggning genomförd våren 2017 finns det stora besparingar att göra, både kostnadsmässigt samt energi-/miljömässigt. Att verkställa åtgärderna påbörjades under 2018 genom byte av elljusspårets lampor. 

Ventilationsarbetet kommer att i huvudsak nyttja nuvarande ventilationsrör.  Värmeåtgärderna kommer att förutom utomhusåtgärderna (jord-/bergvärme), beröra samtliga lokaler som är i behov av uppvärmning, då vi går från direktverkande el till vattenburen värme i samtliga uppvärmda lokaler.

Ytterligare information kommer att läggas ut på klubbens hemsida, Facebook samt kommunens hemsida kontinuerligt allt eftersom arbetena drar i gång.