Headerbild

Kategorier

Årsmöte 2021 - inbjudan och handlingar, tisdag den 8 mars 2022 kl 19.00 motionsgården Tavlan

2021-12-29 i Allmänt

Alla medlemmar är välkomna att delta!

Handlingar inför årsmötet kommer att läggas ut under veckan innan årsmötet på www.edssk.com.

Ni som önskar delta, men är oroliga för smitta, kan anmäla digitalt deltagande till: edssk@telia.com

Dagordning årsm 2021.pdf

Handlingar årsmöte Eds SK 2022-03-08.pdf

Ekonomiska regler 2022.pdf

Målbeskrivning 2022.pdf

Organisationsplan 2022.pdf

Revisionsberättelse 2021.pdf

Årsmötesprotokoll Eds SK 2022-03-03.pdf

Mvh 

Styrelsen Eds skidklubb